The brickwall

I can feel the brick wall weakens, and slowly see it stone for stone fall a part.

Feeling the heat, the heat I always stopped before it was created.

Ord

Ord. Så svåra att ljuda, skriva.

Ord så starka att när de synlig görs,
känns de som dess styrka kraftigt svalnat.

Känslan som inte finns i ord. Ord blir sliskigt och tomt.

Till och från har jag de där orden som jag vill säga men inte vågar. Just för att de har så stark betydelse och ibland känns det som inget blev sagt då känslan är starkare än ord. För att förmedla en känsla krävs handling eller en kroppskontakt.

Med känslor
Staffan