MKEL

Människor, Kultur, Etnisitet, Livserfarenheter fångar mitt intresse på en gång. Politik gör mig förbannad och arg. Med känslorStaffan