Stunder i Dec

Vad är det som är svårt?

Blir det svårare ju mer man försöker?..

Det känns ofta så. Samtidigt vet jag inte vad jag söker..
Det är väl som ryktena säger, det kommer med tiden och när man längre inte söker efter det.

Jag många lägen då jag alldeles för lätt attraheras av andra. För stunden förtrollad. Jag har inte svårt att dra med mig den som förtrollat mig in i samma förtrollning. Delemat kommer efteråt då jag vaknat ur min medan hon är kvar i den jag gav henne..

Väg val är någon som är nästan lika svårt samma sak, för strunden förtrollad av nya ting. Sen då?..

Jag ska studera två år, det är bestämt. Varje gång jag återkommer i ämnet så känns det skit bra. Det är bara så rätt och samtidigt så svaga nervär för att något kan vara fel. Bristande självkänsla finns det inte direkt någon brist på hos mig. Den visar sig där emot mer och mer sällan vilket är riktigt skönt.

Studierna kan kräva att jag än en gång lämnar den stad jag nyss återkommit till. Den stad jag nu mera tycker är den stad jag vill vara nära av många anledningar.

Intressen tar mig ännu längre bort i fjärran små stunder. Så små och långa på samma gång. 
Alltid så dras jag åt två håll. Jag vill ha två kakor och äta den tredje, för att strax efter äta både första, andra och den fjärde. Hur många som hänger med i mina olika schifftningar? ..det är inte många om jag lyssnar mig för. Ofta ser dom mig som ett kaos och en labyrint där alla går fel när de försöker hitta mig, Staffan. Flera gånger har jag fått min personlighet att liknas med en kameleont i andras ögon. 
Det är mitt sätt att vara med. Jag anpassar mig i sätt att vara och utseende efter umgänge. Visst är det fint att vara i centrum. Ännu trevligare är det att kunna umgås med 100 personer som “bara” tyckte jag var trevlig än att umgås med 100 som har starka åsikter om vem jag är.

I grund och båtten har även jag en fast personlighet som inte ändras, som har åsikter den står för med mera. Jag kan där emot oftast lyssna på andra utan att uttrycka min egen.

ny värld?

Är vi på väg in i en ny värld?
Eller klagar vi fortfarande bara på varandras religioner?
Det är jul och jag känner hur Sverige är väldigt kristet, både i sång och i jul traditioner.
I skolorna har man förut haft julspel i kyrkor och annat. Idag går ryktena att det inte längre är så. Att man inte får bära tomteluva eller sjunga nationalsången på nationaldagen på grund av vårt mer och mer mångkulturella samhälle. Det är isolerande och utesluter olika folkgrupper.
När det sägs på det sättet känner jag att jag måste acceptera en stor förlust av egna traditioner och ceremonier bara för att vi sedan en tid tillbaka ska vara öppna och välkomnande mot alla. Jag känner att jag måste från säga mig saker som är starkt knutet till min uppväxt för att andra som inte är från Sverige ska vara med. Det låter möjligen dåligt det jag säger och jag står för det. Vi ska neutralisera vårt hem för att andra ska vara med och ” vi är mångkultur”.
Ofta känns det som det är vi som ska anpassa oss medan de andra “bara” kan komma och leva som de gjorde hemma.. När jag säger “andra” så menar jag andra religioner, kulturer, flyktingar, invandrare, utvandrare från överallt.
Är det så?
Eller är det en utveckling av samhället jag lever i?
Är det en neutralisering från båda sidor där religion och egen kultur blir sekundäriserad för att hitta nya ceremonier och traditioner för högtider och avslutningar av olika slag.
När jag var själv från Sverige i Saudiarabien så anpassade jag mig inte alls. Jag var öppen och social men på insidan fanns en frustration av att inte kunna uttrycka mig och göra som jag ville. Min erfarenhet säger alltså att om man kommer till en helt ny plats där du inte kan förändra så blir jag en rebell och får mycket starkare åsikter om saker jag förut ansåg vara en bagatell.
Samhället ville förändra mig mot min vilja och jag vägrade acceptera det.
Om det är så för de som immigrerar till Sverige så kommer våran inrikespolitik aldrig att funka om vi inte vill jobba med nya förändringar. I ett mångkulturellt samhälle kan inte traditioner och ceremonier som delas av alla vara religionsbundet. Samtidigt måste det finnas acceptans från alla håll till allas olika högtider. Detta gör en förändring väldigt komplicerad till en början tror jag.
Jag tror att för att mångkultur ska fungera så måste religionen vara sekundär och acceptansen hög

Messengers of Peace och Saudiarabien hur kan det funka??

Hur FAN ska du kunna förändra platsen du bor på till det bättre om du inte kan arbeta med folk som i DINA ögon handlar fel? Detta inkluderar den generella uppfattningen om Saudiarabien.
I deras ögon gör dom rätt och kommer tycka så fram tills den tiden då DU välkomnar dom in i ett samarbete där de får se ett annat sätt att arbeta på. I ett samarbete så för du fram dina värderingar och sätt att tänka vilket påverkar den du arbetar med vare sig den vill eller inte.
Ni ratar ett helt land på grund av EN människa, en kung..  och sen pratar ni om att vi inte ska dra folk över en och samma kant, vart finns logiken?
Jag var i Saudiarabien två gånger i år. Nej jag klara inte av kulturen dom lever i. Den är allt för långt ifrån den verklighet som jag har fått växa upp i.
MEN Jag befinner mig redan i samarbeten med olika kulturer och inte alltid går det som jag vill. Skillnaden är att jag försöker! Jag vill och Jag AGERAR!
Saudiarabiens befolkning är där emot mycket samarbetsvilliga och lätta att prata med om allt mellan himmel och jord. Många gånger tycker vi olika då jag är uppfödd ur neutral men ändå en kristen grundsyn och dom jag pratar med ur en i många fall praktiserande Islamsk grundsyn.
När jag sedan kommer hem till Sverige möts jag GENERELLT av ett folk som pratar om samarbete och brobyggnad för att sedan när det blir internationellt och med diktarurer sluter ögonen och håller händerna för öronen bara vid namnet på Saudiarabien!
Vi är ju för fan mer trång-synta än dom vi kritiserar! 
Hur ska du kunna förändra någonting när du bara vill och går med på att förändra dom som redan gör samma sak dom du själv? Ett sådant här beteende kommer ENBART att öka de klyfter i våra samhällen världen över då vi bara samarbeta med personer med samma åsikter som oss själva..