Staffan Ydrefalk

Fotografisk Konstnär

En konstnär, fylld av djupa tankar om allt som finns i hans omgivning. När kvällen blir natt kommer tankarna… Tankarna på livet, vad gör vi egentligen här? Vad gör att jag är den jag är och varför går framtiden inte att förutsäga?

Känslor

Staffan, likt alla andra är full av dom och ger hans vardag ett mervärde. I gymnasiet, efter många år av känslomässiga explosioner, hittade han både text och bild. Majoriteten av Staffans texter är antingen skrivna i stunder av stor frustation eller djup reflektion.

Bilden kom samtidigt..

Efter flera år hittade Staffan fram till att bild och text är samma. Staffan kan massproducera bilder för att få pengar, något som inte skulle ge honom den frihet han söker i sin fotografi. Det handlar även i bilden om uttryck. Att få ventilera. Att provocera… Portfolio